BAŞVURU SÜRECİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Teslimi için Son Gün                1 Eylül 2021

Kesin Kayıt ve Ödeme                      1-4 Eylül 2021

Kongre Programı Yayın Tarihi          8 Eylül 2021

Kongre Tarihleri                                15-16 Eylül 2021 (yüz yüze ve online katılım)

Tam Metin Gönderme Son Günü      17 Eylül 2021 (tam metin zorunluluğu yoktur)

ISBN'li Bildiri kitabı yayın tarihi      29 Eylül 2021

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜREÇ

- Bildiri özetinizi en geç 1 Eylül 2021 tarihine kadar ayasofyakongresi@gmail.com adresine word formatında mail olarak gönderiniz. Bir yazar en çok iki bildiri ile başvurabilir (Özet yazım kuralları için sayfa sonuna bakınız)

- Bildiri özetleri çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu (kabul ya da red) en geç

5 gün içerisinde yazara email ile bildirilmektedir.

- Özetinizin kabul edilmesi halinde 1-4 Eylül 2021 tarihleri arasında katılım ücretini yatırarak dekontu mail olarak gönderiniz (hesap bilgileri 1 Eylül tarihinde eklenecektir)

- Kongre programı 7 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacaktır

- Kongremize tam metin ile katılım zorunluluğu yoktur. Ancak tam metin göndermek isterseniz en geç 17 Eylül 2021 tarihine kadar tam metninizi göndermeniz gerekmektedir. Tam metinler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

- Kongremiz sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yazılmış tüm özgün çalışmalara açıktır

KONGRE YAYIN OLANAKLARI

Özetler ISBN'li özet bildiri kitabında yayınlanacaktır

Tam metinlerin yayını için iki alternatif sunmaktayız

1- ISBN'li bildiri kitabında tam metinlerin yayınlanması: Bunun için tam metninizi 17 Eylül 2021 tarihine kadar ayasofyakongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (Bildiri tam metin kuralları için sayfa sonuna bakınız)

2- Uluslararası dergilerde makale olarak yayın: Tam metninizi makale olarak yayınlatmak isterseniz aşağıdaki iki dergiden birisine çalışmanızı gönderebilirsiniz. Makale yayınına ilişkin aşağıdaki kuralları dikkatle okuyunuz

- Çalışmanızı göndermek istediğiniz derginin web sitesini ve yazım kurallarını inceleyiniz

- Tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğruda dergiye gönderiniz (kongre mail adresine göndermeyiniz)

- Kongre katılımcıları için makale yayın ücreti 150 TL'dir. Bu sebeple makalenizi dergiye gönderirken Ayasofya Kongresi katılımcısı olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

- İndirimli ücret yalnızca kongremize katıldığınız bildiri için geçerlidir. Başka bir makale yayınlamak isterseniz indirimli ücretten yararlanamazsınız. Dergi ücretleri kongre organizasyonumuzun dışındadır, ödemenin doğrudan ilgili dergiye yapılması gerekmektedir

- Dergiler kongre katılımı

- Çalışmanız dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla DOI numarası atanarak makale olarak yayınlanacaktır. 

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmez

Dergiler

Pearson Journal of Social Sciences and Humanities: 6 yıllık uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

web sitesi: https://www.pearsonjournal.com/

Hagia Sophia Journal of Geometry: 2 yıllık uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Bu dergi ücretsizdir

https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsjg

WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL is an interdisciplinary international journal

http://www.worldwomenstudies.com/index.php/wwsj

KATILIM ÜCRETİ

Tek bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum 300 TL,   online sunum 260 TL

İki bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum  450 TL, online sunum 380 TL

Azerbaycan katılımcıları için 60 manat

Ayasofya temalı çalışmalar ücretsizdir

ÖNEMLİ: Ücretsiz kategoridekilerin en geç 15 Ağustos 2021 tarihine kadar tam metinle başvuru yapması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan (özet ya da tam metinle başvurular) ücretten muaf değildir. Bu hususta azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir

Ücrete dahil olan hizmetler

Yüz yüze ya da online katılım, tüm yazarlar için katılım belgesi, ISBN'li bildiri kitabında özet ve tam metinlerin yayını, sıcak soğuk ara ikramlar

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

T. İş Bankası

Beyazıt /İstanbul Şubesi

IBAN: TR200006400000110092874045

Hesap Sahibi: İsmail Canpolat

Cari Bilgiler

İsmail CANPOLAT

Vetrolife Organizasyon

Gazikent VD

Vergi No: 2020223327

http://www.vetrolife.com/

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932

DOÇENTLİK VE TEŞVİK

Kongremiz uluslararası nitelikte, hakemli bir bilimsel etkinliktir. Uluslararası statüye sahip olan ve akademik yükselme (doçentlik dahil) ve teşvik kriterlerini karşılayan kongremize 10 ülkeden araştırmacı ve akademisyenler katılacaktır 

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ

Online katılım: Katılımcılarımız sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır. Zoom giriş bilgileri ve şifre kongre programı ile beraber yayınlanacaktır. Tüm oturumlar kayıt altına alınacak ve sunum videoları kongre sonrası web sitemize yüklenecektir. YÖK'ün kongrelere online katılım yönündeki tavsiye kararı için tıklayınız

Yüz yüze katılım: Yüz yüze katılım ve sunum 16 Eylül tarihinde gerçekleşecektir. Yüz yüze sunum yapabilmek için "yüz yüze sunum ücreti" ödeyiniz. Disiplin esaslı yüz yüze oturum oluşturulacak kadar talep gelmemesi halinde multidisipliner yüz yüze sunum oturumu yapılacaktır. Sultanahmet & Ayasofya bölgesinde bir otelde sunumlar yapılacaktır. Sunumun yapılacağı otel kongre programı ile beraber yayınlanacaktır

KONGRE DİLLERİ: Türkçe (tüm lehçeler) ve İngilizce

ÖZET YAZIM KURALLARI

- A4 boyutunda Word sayfasına özetinizi Times New Roman karakteri ile (12 punto) yazınız. 1.25 satır aralığı bırakınız

- Özet metniniz 220-300 kelime aralığında olmalıdır (başlık ve anahtar sözcükle dahil)

- Başlığın tamamı BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. En az 3 adet anahtar sözcük olmalıdır

- İngilizce özet zorunludur

- Başlığın altına yazar ünvanı, adı, soyadı, kurum, email adresi, cep telefon numarası ve ORCID no ekleyiniz (yayın sürecinde email adresi ve cep telefon numaraları kitapta olmayacaktır)

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI (bildiri kitabı için)

Yukarıdaki özet yazım kurallarına ek olarak

- Tam metniniz en az 1200 kelime olmalıdır

- APA sitili kullanılmalıdır

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN MAKALE YAZIM KURALLARI (dergi için)

Lütfen makalenizi göndereceğiniz derginin yazım kurallarını inceleyiniz