ayasofya.png

BAŞVURU SÜRECİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Teslimi için Son Gün                20 Ocak 2022

Kesin Kayıt ve Ödeme                      18-22 Ocak 2022

Kongre Programı Yayın Tarihi          28 Ocak 2022

Yüz Yüze Sunum Tarihi                    11 Şubat 2022

Online Sunum Tarihleri                     11-12-13 Şubat 2022

Tam Metin Gönderme Son Günü      15 Şubat 2022 (tam metin zorunluluğu yoktur)

ISBN'li Bildiri kitabı yayın tarihi      1 Mart 2022

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜREÇ

- Bildiri özetinizi en geç 20 Ocak 2022 tarihine kadar ayasofyakongresi@gmail.com adresine word formatında mail olarak gönderiniz. Bir yazar en çok iki bildiri ile başvurabilir (Özet yazım kuralları için sayfa sonuna bakınız)

- Bildiri özetleri çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu (kabul ya da red) en geç

3 gün içerisinde yazara email ile bildirilmektedir.

- Özetinizin kabul edilmesi halinde 18-22 Ocak 2022 tarihleri arasında katılım ücretini yatırarak dekontu mail olarak gönderiniz (lütfen ödemenizi yukarıdaki tarih aralığında yapınız)

- Kongre programı 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacaktır

- Kongremize tam metin ile katılım zorunluluğu yoktur. Ancak tam metin göndermek isterseniz en geç 15 Şubat 2022 tarihine kadar tam metninizi göndermeniz gerekmektedir. Tam metinler çift kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

- Kongremiz sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yazılmış tüm özgün çalışmalara açıktır

KONGRE YAYIN OLANAKLARI

Özetler ISBN'li özet bildiri kitabında yayınlanacaktır

Tam metinlerin yayını için iki alternatif sunmaktayız

1- ISBN'li bildiri kitabında tam metinlerin yayınlanması: Bunun için tam metninizi 15 Şubat 2022 tarihine kadar ayasofyakongresi@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (Bildiri tam metin kuralları için sayfa sonuna bakınız)

2- Uluslararası dergilerde makale olarak yayın: Tam metninizi makale olarak yayınlatmak isterseniz aşağıdaki iki dergiden birisine çalışmanızı gönderebilirsiniz. Makale yayınına ilişkin aşağıdaki kuralları dikkatle okuyunuz

- Çalışmanızı göndermek istediğiniz derginin web sitesini ve yazım kurallarını inceleyiniz

- Tam metninizi dergi yazım kurallarına uygun olarak düzenleyerek doğruda dergiye gönderiniz (kongre mail adresine göndermeyiniz)

- Kongre katılımcıları için makale yayın ücreti 150 TL'dir. Bu sebeple makalenizi dergiye gönderirken Ayasofya Kongresi katılımcısı olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir.

- İndirimli ücret yalnızca kongremize katıldığınız bildiri için geçerlidir. Başka bir makale yayınlamak isterseniz indirimli ücretten yararlanamazsınız. Dergi ücretleri kongre organizasyonumuzun dışındadır, ödemenin doğrudan ilgili dergiye yapılması gerekmektedir

- Dergiler kongre katılımı

- Çalışmanız dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla DOI numarası atanarak makale olarak yayınlanacaktır. 

- Kongre organizasyonumuzun dergi hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmez

Dergiler

Pearson Journal of Social Sciences and Humanities: 7 yıllık uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

web sitesi: https://www.pearsonjournal.com/

Hagia Sophia Journal of Geometry: 3 yıllık uluslararası hakemli ve indeksli bir dergidir. Doçentlik kriterlerini karşılamaktadır. Bu dergi ücretsizdir

https://dergipark.org.tr/tr/pub/hsjg

WORLD WOMEN STUDIES JOURNAL is an interdisciplinary international journal

http://www.worldwomenstudies.com/index.php/wwsj

KATILIM ÜCRETİ

Tek bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum 475 TL,   online sunum 350 TL

İki bildiri ile katılım: Yüz yüze sunum  725 TL, online sunum 550 TL

Azerbaycan katılımcıları için 60 manat

Ayasofya temalı çalışmalar ücretsizdir

ÖNEMLİ: Ücretsiz kategoridekilerin en geç 1 Ocak 2022  tarihine kadar tam metinle başvuru yapması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak olan (özet ya da tam metinle başvurular) ücretten muaf değildir. Bu hususta azami hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir

Ücrete dahil olan hizmetler

Yüz yüze ya da online katılım, tüm yazarlar için katılım belgesi, ISBN'li bildiri kitabında özet ve tam metinlerin yayını, sıcak soğuk ara ikramlar

TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ

Yapı Kredi Bankası

Kahramanmaraş Şubesi

IBAN: TR520006701000000045650466

Hesap Sahibi: Gamze Gül Oruncak

Cari Bilgiler

İsmail CANPOLAT

Vetrolife Organizasyon

Gazikent VD

Vergi No: 2020223327

http://www.vetrolife.com/

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932

DOÇENTLİK VE TEŞVİK

Kongremiz uluslararası nitelikte, hakemli bir bilimsel etkinliktir. Uluslararası statüye sahip olan ve akademik yükselme (doçentlik dahil) ve teşvik kriterlerini karşılayan kongremizin çağrısı 28 ülkeye yapılmış ve şu ana kadar 10 ülkeden başvurular alınmıştır (bir önceki kongremize 26 ülkeden katılım sağlanmıştır)

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ

Online katılım: Katılımcılarımız sunumlarını Zoom programı üzerinden canlı olarak yapacaklardır. Zoom giriş bilgileri ve şifre kongre programı ile beraber yayınlanacaktır. Tüm oturumlar kayıt altına alınacak ve sunum videoları kongre sonrası web sitemize yüklenecektir. YÖK'ün kongrelere online katılım yönündeki tavsiye kararı için tıklayınız

Yüz yüze katılım: Yüz yüze katılım ve sunum 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Yüz yüze sunum yapabilmek için "yüz yüze sunum ücreti" ödeyiniz. Disiplin esaslı yüz yüze oturum oluşturulacak kadar talep gelmemesi halinde multidisipliner yüz yüze sunum oturumu yapılacaktır. Sultanahmet & Ayasofya bölgesinde bir otelde sunumlar yapılacaktır. Sunumun yapılacağı otel kongre programı ile beraber yayınlanacaktır

KONGRE DİLLERİ: Türkçe (tüm lehçeler) ve İngilizce

ÖZET YAZIM KURALLARI

- A4 boyutunda Word sayfasına özetinizi Times New Roman karakteri ile (12 punto) yazınız. 1.25 satır aralığı bırakınız

- Özet metniniz 220-300 kelime aralığında olmalıdır (başlık ve anahtar sözcükle dahil)

- Başlığın tamamı BÜYÜK harflerle yazılmalıdır. En az 3 adet anahtar sözcük olmalıdır

- İngilizce özet zorunludur

- Başlığın altına yazar ünvanı, adı, soyadı, kurum, email adresi, cep telefon numarası ve ORCID no ekleyiniz (yayın sürecinde email adresi ve cep telefon numaraları kitapta olmayacaktır)

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI (bildiri kitabı için)

Yukarıdaki özet yazım kurallarına ek olarak

- Tam metniniz en az 1200 kelime olmalıdır

- APA sitili kullanılmalıdır

örnek özet şablonu için tıklayınız

TAM METİN MAKALE YAZIM KURALLARI (dergi için)

Lütfen makalenizi göndereceğiniz derginin yazım kurallarını inceleyiniz